ERA har godkänt 1 500 fordon för järnvägssektor i hela Europa

Under de första 100 dagarna efter införandet av en ny EU-lag mottog den europeiska kontrollinstitutionen ERA 183 förfrågningar om fordonstillstånd, enskilda säkerhetscertifikat och ERTMS-godkännanden. Foto: Creative Commons kredit: Roemi62

Europeiska unionens byrå för järnvägar (ERA) har bekantgjort de första resultaten efter införandet av ny EU-lagstiftning inom järnvägssektorn den 16 juni.

 Under denna period levererade ERA tillstånd för mer än 1 500 rälsgående fordon, både vagnar och lok.

- Under dessa 100 dagar har vårt team i egenskap av europeisk myndighet arbetat hårt för att leverera effektiv, snabb och omfattande service när gäller EU:s fordonsauktorisering, säkerhetscertifiering och ERTMS-godkännande parallellt med One-Stop Shop (OSS)- verksamheten, -säger Josef Doppelbauer, verkställande direktör för ERA.

​​​​​​​De mottagna förfrågningarna kan delas in i tre grupper: 172 av dem är ansökningar om fordonsgodkännande via OSS IT-verktyg, åtta säkerhetscertifieringar och tre för ERTMS-godkännande av banavsnitt.

I sin tur delas ansökningarna om fordonstillstånd in i fyra grupper. Den huvudsakliga omfattar 156 förfrågningar om godkännande för marknaden i enlighet med en tidigare godkänd typ av fordon.

Andra typer av ansökningar behandlas med förhandsöverenskommelser (två förfrågningar), första godkännanden (sex förfrågningar) och tillstånd för nytt användningsområde för utvidgningen av användningsområdet (sju förfrågningar) och förnyelse av fordonstillståndet (en begäran).

För att kunna granska varje ansökan krävs språkkunskaper av hög kvalitet från byråns experter.

- Våra förberedelser omfattar inte bara anställning av rätt expertis för behandling av dessa förfrågningar, utan också personer med lämpliga flerspråkiga färdigheter. Våra experter, som behandlar förfrågningar från hela den europeiska kontinenten, använder engelska, franska, tyska, spanska och andra språk, konstaterade Josef Doppelbauer.

​​​​​​​Dessutom ger EU: s lagstiftning en tidsfrist på en månad för ERA när det gäller att granska ansökan sedan den lämnats till OSS. Denna europeiska institution granskar emellertid förfrågningarna mycket snabbt.

Under de första 100 dagarna var den genomsnittliga tiden för utfärdande av tillståndet mindre än 15 dagar. Nu letar ERA efter möjligheter att minska väntetiden ytterligare.