Lettiska Pasažieru Vilciens köper 32 eldrivna tåg av Škoda Vagonka

De nya elektriska tågen från Škoda Vagonka kommer att designas speciellt för förortstransport för drift på linjer med en 1520 millimeters spårvidd och matningsspänning på 3 kV, med möjlighet till framtida omvandling till 25 kV. Foto: Škoda Vagonka

Škoda Vagonka, medlem av gruppen Škoda Transportation, utsågs nyligen som vinnare av kontraktet för leverans av ett stort antal elektriska tåg till det lettiska statliga järnvägsbolaget, Pasažieru Vilciens.

Beställningen gäller för trettiotvå moderna enkeldäckståg för förortsservice, underhåll, tillhörande reservdelar och utbildning. Värdet på detta kontrakt är cirka 240 miljoner euro.

- Vi är mycket nöjda med att Škoda Vagonka erhöll detta viktiga kontrakt som företaget tecknade med Pasažieru Vilciens. Det visar ännu en gång att vårt företag har erbjudit den ekonomiskt och tekniskt bästa lösningen när det gäller nya moderna tåg. Våra enheter är redan verksamma i Tjeckien, Litauen, Ukraina och Slovakien, och nu kan passagerarna i Lettland också se fram emot dem, säger Martin Bednarz, VD för Škoda Vagonka.

Škoda Vagonka erbjöd det bästa priset för driften av de nya moderna tågen under 35 år. Detta inkluderade priset på själva elektriska tåg, såväl som underhållskostnader, energiförbrukning etc. under hela driftstiden.

Škoda var också det enda företaget som erbjöd dubbla systemtåg, vilket är en betydande fördel på grund av den pågående elektrifieringen av järnvägsspår i Lettland. De nya tågen kommer därför att kunna köras längs hela spåret, särskilt på linjen från Riga till Aizkraukle, Tukums, Skulte och Jelgava.

Förutom att leverera tågen, vill Škoda Vagonka också samarbeta med lokala företag för att kunna driftsätta tågen och tillhandahålla efterföljande service och underhåll under fordonens livscykel, som omfattar minst 35 till 40 år. Tågen ska levereras gradvis under åren 2022-2023.

Fordonen måste klara av klimatförhållanden från -40° C till + 40° C. Passagerarkapaciteten uppgår till minst 400 sittande passagerare och upp till 450 stående passagerare. Den maximala hastigheten ligger på 160 km/h.

Škoda Vagonka har många års erfarenhet av tillverkning av rullande materiel för persontransporter. Tillverkarens tåg kör varje dag i många europeiska länder. Under de senaste 15 åren har gruppen Škoda Transportation levererat till företagets kunder cirka 150 elektriska tåg för förorts-, regional- och interregionala transporter.

Škoda Transportation-gruppen utvecklar och tillverkar även essentiella tågkomponenter, inklusive elektrisk dragutrustning, underreden och styrsystem för järnvägsfordon. Škoda Transportation-gruppen använder senaste teknik för att kunna minska elförbrukningen och spara kostnader i produktionen.