Nya intelligenta plankorsningar kommer att installeras i Tjeckiska Republiken

Kameror vid planövergång i Tjeckien, Foto: SŽDC

Tjeckiska infrastrukturmyndigheten SŽDC omvandlar landets obevakade järnvägsövergångar till intelligenta plankorsningar.

SŽDC installerar CCTV-kameror för att registrera trafiköverträdelser gjorda av lättsinniga bilförare som försöker köra genom plankorsningar när det inte är tillåtet. Och inom kort kommer videoövervakningen att kompletteras med hastighetsradar.

De nya CCTV-kamerorna skapar helt nya möjligheter att öka säkerheten vid tjeckiska järnvägen. Med hjälp av dessa register som också är tillämpliga i administrativa förfaranden kan polisen bestraffa bilförarna. Sedan 2017 har man testat intelligenta planövergångar i och runt staden Úvaly i närheten av Prag.

Under de kommande åren kommer minst trettio CCTV-kameror att installeras vid andra planövergångar.

- Vi förväntar oss att användningen av dessa övervakningsinstallationer kommer att avsevärt minska olycksfrekvensen vid plankorsningar," säger Jiří Svoboda, VD för SŽDC.

SŽDC avser även att utrusta planövergångarna med hastighetsradar.

Rälsen och körbanan förstörs ofta när bilarna kör genom plankorsningen med för hög hastighet och det gäller speciellt lastbilar. Den nya utrustningen gör det möjligt för infrastrukturmyndigheten att övervaka hastigheterna vid järnvägsövergångarna och ”lära” bilförarna säkrare körning och förlänga livslängden för moderniserade övergångar.