Stora risker vid bygget av Citybanan

Foto: Johan Blumfalk

Tre dödsolyckor har hittills inträffat vid byggandet av Citybanan i Stockholm. Sedan projektet inleddes för fem år sedan har det skett 17,8 olyckor per miljon arbetade timmar, vilket är 70 procent fler än vid det motsvarande projektet Norra länken där olycksfrekvensen varit 10,5, skriver Svenska Dagbladet.

Vid anläggningsarbeten sker normalt 5-9,5 olyckor per miljon arbetstimmar.

10 maj avled en arbetare vid bygget av Citybanan på Södermalm.

(TT)