”Brittiska höghastighetssträckan HS2 kostar betydligt mer än beräknat”

Konstnärens illustration av ett HS2-tåg som passerar en viadukt i norra England. Brittiska regeringen genomför för närvarande en kritisk översyn av projektet. Bild: HS2 / PA

- Har det brittiska höghastighetsprojektet HS2 blivit en skamfläck för en London-besatt regering och ett monumentalt misslyckande?, frågar infrastrukturtidningen Global Railway Review.

Storbritanniens transportminister Grant Shapps meddelade nyligen att HS2-projektet inte kommer att vara färdigt förrän mellan 2028 - 2031, jämfört med den ursprungligt planerade tidsfristen 2026.

Enligt tidigare uppskattningar kommer hela projektet att kosta 62,4 miljarder pund, men transportminister Shapps tror att projektets kostnader kommer att ligga mellan 81 till 88 miljarder pund.

- HS2 är det bästa sättet att lägga till den extra järnvägskapacitet som vi så desperat behöver för att balansera vårt lands ekonomi. Det är uppmuntrande att regeringen har bekräftat att byggnadsarbetet kommer att fortsätta medan granskningen pågår. I Midlands och i norra England stöder vi HS2 i sin helhet och vi är redo att bygga den i sin helhet och vill börja så fort som möjligt för att kunna dra nytta av sträckan fullt ut. Även om varje försening är mycket nedslående, är detta ett projekt som vi alla kommer att dra nytta av under de närmaste hundra åren och mer. Det är väl värt att vänta på. Årtionden från och med nu, när våra barnbarn tittar tillbaka på den investering vi gjorde för deras framtid, kommer inte att vara bekymrade över det exakta året då höghastighetssträckan öppnades, kommenterade Sir John Peace, ordförande för Midlands Connect och Midlands Engine.

- Nu när vi har fått en aktuell redogörelse för hur mycket HS2 kommer att kosta, måste vi också titta närmare på fördelarna, som enligt min mening inte har blivit fullständigt kvantifierade eller uppskattade. HS2 kommer att bidra till en enorm mängd ekonomisk tillväxt, skapande av arbetstillfällen, ökad produktivitet och välbehövlig förnyelse, både kring de nya höghastighetsstationerna, men också runt de befintliga stationerna som HS2 kommer också att betjäna. En snabb blick på Birmingham och man kan se att fördelarna är verkliga och redan här, underströk John Peace

Enligt Peace får man inte glömma att HS2 också kommer att framkalla betydande miljöfördelar och frigöra kapacitet för 144 extra godståg per dag, vilket gör att mer än två miljoner extra lastbilar kan transporteras på Storbritanniens järnvägar varje år.

- Att ge företag möjlighet att flytta varor på detta sätt är avgörande om vi ska kunna minska utsläppen och uppfylla regeringens åtagande att bli koldioxidneutrala år 2050, sade ordföranden för Midlands Connect och Midlands Engine.

En ny kampanj, Connecting Britain, som stöds av en rad företagsledare och politiska ledare, säger att ett grönt ljus för HS2 och sträckan Northern Powerhouse Rail är avgörande för norra Storbritanniens ekonomiska framtid.

Denna nya kampanj antyder att det är bristen på investeringar som förhindrar norra Englands utveckling.
Företagsledare och politiska ledare från norr har gått samman för att starta Connecting Britain, en kampanj för att kunna argumentera med en, enhetlig röst och understryka vikten av full insats för både HS2 och Northern Powerhouse Rail (NPR) och för samhällen i norra England. Kampanjens svar kom efter den brittiska regeringens tillkännagivande av en oberoende granskning av HS2.

I samband med HS2:s ekonomiska tillväxtkonferens meddelade kampanjen att stora investeringar i transportinfrastruktur är kraftigt försenade i norra England och denna brist på investeringar håller tillbaka produktiviteten.

Connecting Britain hävdar att en järnvägsanslutning från Midlands till norr kommer att hjälpa till att stödja ekonomisk tillväxt, förbättra produktiviteten, öka arbetstillfällen och färdigheter, öka välståndet och stödja en övergång till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

Transportinfrastrukturen är nyckeln till vår ekonomiska framgång. Det är därför jag ställer upp tillsammans med industriledare från hela norr och kräver att regeringen förbinder sig att leverera HS2 och Northern Powerhouse Rail i sin helhet, som ett viktigt första steg när det gäller att investera i den transportinfrastruktur som har hållit oss tillbaka så många år, sade Steve Rotheram, borgmästare i Liverpool City Region.