Eurotunnel redo för "no-deal" Brexit

Vid orten Coquelles på franska sidan inrättas nio inspektionsplatser och 100 parkeringsplatser för lastfordon som kommer från Storbritannien och som enligt tulltjänstemän är i behov av ytterligare undersökning. Foto: Tunnel Shuttle company

Logistikoperatören Eurotunnel, som ansvarar för tågtrafiken genom kanaltunneln, som kopplar samman Storbritannien och Frankrike, meddelade nyligen att den har fullföljt förberedelserna inför Storbritanniens eventuella utträde från Europeiska unionen utan avtal den 31 oktober, så som premiärminister Boris Johnson har hotat.

Tunneloperatören säger att passagerare som reser med sina nationella tåg, liksom de som använder sig av Eurostar- service mellan London, Paris, Bryssel och Amsterdam kommer att utsättas för samma formaliteter vid inresan som idag.

Vid behov kommer ytterligare servicekontor för momsåterbetalning upprättas vid Eurotunnelterminalen i Folkestone i England och Coquelles nära franska Calais.

Situationen för frakt- och godshantering kommer emellertid att förändras i händelse av Brexit utan avtal, eftersom nya förordningar kommer att införas som kräver strikt förhandsdeklaration av gods för tullen på vardera sidan av kanalen innan långtradarna anländer till terminalerna. För att kunna hantera detta har Eurotunnel beslutat att vidta följande åtgärder:

Man kommer att inrätta så kallade "pit stops" vid de brittiska och franska terminalerna för att samtidigt vara i stånd att handskas med de kontroller, som utförs av Eurotunnel för 20 lastfordon i taget innan de kör ombord på tågen.

Tulltjänstemän, som kontrollerar långtradarnas gods kommer att fortsätta med det, som vanligt och vid varje ”pit stop” kan tullen även skanna dokument i framtiden.

Dessutom har man byggt ett parkeringsområde med 240 platser vid Coquelles för lastbilar som är på väg till Storbritannien, och som behöver extra undersökning.

Kanaltunneln hanterar cirka 26 procent av godstrafiken som transporteras mellan Storbritannien och EU varje år, en varumängd, som är värd cirka 130 miljarder pund.