40 nya spårvagnar till Göteborg

De första spårvagnarna ska provköras innan de sätts i drift. Foto: Göteborgs Spårvägar

Nu har den första M33:an satts på spåret för provkörning i Tyskland. Vagn 490 är en tvåriktningsvagn som beräknas komma till Göteborg i slutet av året. Innan avfärden till Göteborg ska vagnen provköras i cirka 500 mil i simulerad trafikmiljö, samtidigt som olika tester under färd genomförs.

Avtalet med Bombardier/Kiepe omfattar totalt 40 nya spårvagnar till Göteborg, med möjlighet att köpa upp till ytterligare 60 vagnar. Den första leveransen gäller 10 tvåriktningsvagnar och 30 enriktningsvagnar som är 33 meter långa.

Tvåriktningsvagnarna kommer att levereras först och prioriteras för en ökad flexibilitet i spårvagnstrafiken på grund av trafikomläggningar. I optionen på ytterligare 60 vagnar, som gäller till år 2026, finns även möjlighet att beställa enriktningsvagnar som är 45 meter långa. Samtliga spårvagnar har låggolv.

De två första spårvagnarna som anländer Göteborg ska provköras minst 20 000 kilometer vardera i linjetrafik och därefter slutligt godkännas innan resterande 38 vagnar får levereras. Den första vagnen beräknas anlända Göteborg i slutet av 2019 efter att provkörningar i Tyskland har godkänts. Serieleveransen av resterande 38 vagnar beräknas pågå från hösten 2020 till och med början av 2022 med leverans av en vagn varannan vecka.

Leveransplanen ligger cirka sex månader senare än den ursprungliga som planerades när avtalet tecknades. Det beror framförallt på att Göteborgs Spårvägar utifrån erfarenheter från utvecklingen av den tidigare vagnsmodellen M32 varit särskilt noggranna vid de mycket omfattande kvalitets- och funktionskontroller som utförts på den nya vagnen.

Den senare leveransen innebär även att det blir möjligt att inkludera provkörning under Göteborgs vinterperiod, då täcker provkörningsperioden fler årstider och möjligheten att upptäcka och åtgärda eventuella svagheter ökar.

Samtidigt betyder det att utskiftningen av de äldsta spårvagnarna, M28 och M29, kommer dröja ytterligare innan de börjar bytas ut mot nya M33:or. Det påverkar tillgängligheten, då det finns ett stort behov av fler låggolvsvagnar för resenärer som är rullstolsburna eller reser med barnvagnar och rullatorer.