Landet med Europas minst utvecklade järnväg

Tidtabellen utanför huvudstaden Tiranas järnvägsstation. Foto: Simon Matthis

Albanien torde vara det land i Europas som har det minst utvecklade och underhållna järnvägsnätet. Spårbunden trafik står för mindre än 1 procent av alla persontransporter och många albaner vet inte ens att det finns en järnväg. Efter kommunismens fall har järnvägen förfallit och snudd på fallit i glömska.

Det statliga järnvägsbolaget Hekurudha Shqiptare (Albaniens järnvägar) driver ett järnvägsnät som mest anses vara en turistattraktion. Persontransporter sker mest med bil, buss eller minibuss. Det dåligt underhållna väg- och järnvägsnätet hämmar också tillväxten i Albanien, som de senaste åren fått ett ekonomiskt uppsving.