Amtrak ska rusta upp Washington Union Station

Washington Union Square.

Den amerikanska tågoperatören Amtrak har tagit fram en plan för att rusta upp terminalen på järnvägsstationen Washington Union Station.  Planen har tagits fram i samarbete med USA:s transportdepartement och ska lägga grunden till grunden för en till ytan större station med förbättrade intermodala tjänster.  Förbättringarna är också tänkta att stimulera lokal och regional ekonomisk tillväxt.

– Planen säkerställer så att Union Square fortsätter fungera som en inkörsport till vår nations huvudstad, vilket ger fler passagerare med ett större transportutbud, säger John Porcari på USA:s transportdepartement.