Många arkeologiska fynd i Crossrails spår

Crossrail, ett gigantiskt järnvägs- och tunnelprojekt i London, har gett anledning till den största arkeologiska utgrävningen i Storbritanniens historia.

De arkeologiska utgrävningarna har nu nått halvvägs och ett urval av de mest spännande fynden som hittills gjorts kommer att ställas ut i museet Grays Antiques på lördag den 7 juli. Bland annat 55 miljoner år gammal bärnsten och skellettdelar.

Crossrail är en ny 118 kilometer lång järnväg från Maidenhead och Heathrow i väster. Den kommer att passera genom en 21 kilometer lång tunnel med dubbla tunnelrör. När Crossrail är färdig kommer ytterligare 1,5 miljoner människor bo inom 45 minuter pendlingsavstånd till Londons viktigaste affärsdistrikt. Järnvägskapaciteten kommer att öka med 10 procent och restiderna kommer att minska mellan olika delar av London.