Schweiz järnvägar byter ut underhållsvagnar

Foto: Ttrainer

Schweiz järnvägar har nyligen godkänt ett moderniseringsprogram, värt 606 miljoner schweizerfranc, för införskaffandet av 1750 nya vagnar för underhåll av järnvägsinfrastrukturen.

De gamla underhållsvagnarna, sammanlagt 2240 stycken, kommer helt att ersättas då de är i genomsnitt 33 år och inte uppfyller dagens tekniska krav, miljö- eller säkerhetsstandarder.

Schweiz federala järnvägar SBB räknar med att projektet ska leda till högre produktivitet och en minskning av koldioxidutsläppen med 20 procent.

Projektets detaljer är under utarbetande och man siktar på att påbörja en upphandling 2013. Projektet kommer att finansieras genom statliga lång och SBB:s egna resurser.