Tunnel för höghastighetståg under Bologna

En 17,8 kilometer lång höghastighetsbana, som förbinder Bologna med Florens och Milano i Italien, togs i drift tidigare i juni. På banan finns en tunnel som löper under hela Bologna och gör det möjligt för höghastighetståg att passera staden i hög fart utan att stanna.

Tunneln har byggts för att separera höghastighetståg från vanliga tåg med målsättning att korta restider. Den frigör också plats ovan jord där man planerar att bygga ut ett nätverk av lokaltåg med 13 nya stationer.