NCC bygger norsk järnväg

Foto: sxc.hu

NCC Construction Norge har fått i uppdrag att bygga 4,8 kilometer järnvägstunnel med tillhörande utrymningstunnlar mellan Larvik och Porsgrunn ungefär femton mil sydväst om Oslo. Kunden är Norska Jernbaneverket och ordern är värd drygt 1,2 miljarder kronor.

Totalt rör det sig om 8,8 kilometer tunnel då utrymningstunnlarna utgör cirka 4 kilometer.

I denna typ av upphandlingar är det vanligt att man inte enbart tittar på lägsta pris, utan låter fler parametrar inverka på beslutet, som till exempel den samlade kompetensen och leveransförmågan hos entreprenörerna.

– Det här sättet att upphandla där flera variabler såsom organisation, resurser, och kompetens värderas, är något vi välkomnar och tror att alla parter tjänar på, säger Håkon Tjomsland, regiondirektör i NCC Construction Norge.

NCC Construction Norge är sedan tidigare involverade i flera vägprojekt i Osloområdet.

Detta blir det andra tunnelprojektet för NCC Construction Norge i arbetet att förbättra järnvägsförbindelsen mellan Oslo och Skien. Det förra tunnelprojektet var på Lysaker-Sandvika utanför Oslo och avslutades 2010.

Arbetet beräknas starta i augusti 2012 och pågår till juni 2016.