Ett 100-årigt ellok firades i Tyskland

Den ursprungliga, första E69-01 från 1905, i Koblenz museumsdepå. Foto: Rainerhaufe
E69-3 vid Koblenz-Luetzelns tågmuseum, Foto: Heegmann
2 ellok från femtioalet. Foto: Heegmann

Vid månadsskiftet maj-juni deltog drygt 4500 tågintresserade besökare i en födelsedagsfest i Deutsche Bahns järnvägsmuseum i Koblenz - Lützel. Det var det legendariska 100 - år gamla, elektriska loket E 69 03, som celebrerades av gästerna.  Loket, även kallat ”Hermine”, härstammade ursprungligen från Bayern, men numera är loket ett permanent objekt i Koblenz museum.

Besökarna hade möjlighet att åka med en bit i E 69 03:s förarhytt inom museets rangerbangård. Förutom E 69 03 upplevde gästerna en verklig höjdpunkt när systerloket E 69 02 från Deutsche Bahns museum i Nürnberg och E 69 05 från privata bayerska tågföreningen, Car Club, anlände till museet i Koblenz.

E69:orna genomgick diverse ombyggnader under de gångna hundra åren, bland annat en omvandling från 5kV till 16kV-drift. Tillägg och modifikation av utrustningen i hytten gjorde att vissa fönster avskaffades med tiden. På grund av det varierar antalet fönster och andra detaljer mellan de olika modellerna.

Koblenz DB Museum, Koblenz, är inrymt i en tidigare godsvagnverkstad i stadsdelen Lützel. Det ursprungliga järnvägskomplexet byggdes 1905, som en del av en om - och utbyggnad av Lützels station för järnvägsgods i närheten av stadens lokdepå.

Här reparerades godsvagnar ända fram till 1995. Den gamla Bahnbetriebswerk nedmonterades bit för bit fram till början av 1980-talet.

DB Museum i Koblenz öppnades den 21 april 2001 som en filial för Nürnbergs Transportmuseum . Koblenzmuseet bedrivs av frivilliga medarbetare inom ramen av Stiftelsen, Bahn- Sozialwerk (BSW), ett slags social serviceorganisation för järnvägsanställda.

Museet utsattes under förra våren för en omfattande ansiktslyftning. Längre spåravsnitt inom museets utvidgade areal möjliggör numera längre komplexa tåg med fler vagnar. Utomhus, på en öppen plats visas utställningar med skiftande teman.

Museets samling omfattar mer än 20 lok och vagnar. De centrala utställningarna med varierande motiv handlar framför allt om elektriska tåg och tågresor.  I museets hallar informeras besökarna om spårbunden kommunikation i form av fotografier, ritningar, konst och modelljärnväg.

 

Faktaruta om elloket E 69 03:

 

Byggår:

1912

Pensionerad: 1982

Längd över buffertar:         7,350 mm

Tjänstevikt:   25,5 t

Axeltryck :    12,8 t

Högsta hastighet 50 kilometer i timmen.

Produktion per timme :       352 kW

Kontinuerlig effekt :           306 kW

Dragkraft:     82 kN

Effekt index:                      13,8 kW / t