Italiensk jätteupphandling snart avslutad

Trenitalias upphandling av tågsätt närmar sig sitt slut, sista datum för anbudsgivningen är den 15 juni. Upphandlingen omfattar två kontrakt, värda totalt 125 miljarder euro. Det första avser 70 eldrivna tågsätt, med plats för 280 passagerare. Till det kommer en option på ytterligare 20 eldrivna tågsätt. Det andra kontraktet rör 40 dieseldrivna tågsätt med 130 säten, inklusive en option på ytterligare 20 stycken. Trenitalia hoppas kunna teckna båda kontrakten före sommarens slut.