LKAB får B-licens på Ofotenbanan

Foto: LKAB

LKAB får nu köra tåg på Ofotenbanan i Norge. Genom att ha fått B-licens kan LKAB Malmtrafik transportera malmen till Narvik en licens, istället för två. Fördelen med att endast ha en licens är att hanteringen av avvikelser blir mer överskådlig, kontakten med Norges och Sveriges myndigheter blir mer enhetlig samt det kommer att bli lättare att genomföra effektiviseringar och få bättre överblick över säkerheten. Fördelarna är många.

- I praktiken innebär det att vi kan bedriva trafiken med ett säkerhetsstyrningssystem för all järnvägstrafik. Det blir en enhetlig styrning och genom detta höjer vi ytterligare säkerheten i vårt arbete, säger Lars-Olov Strand, trafiksäkerhetschef för LKAB Malmtrafik i LKAB Veckobladet.