Amtrak reviderar järnvägsstrategi

Amtrak-tåg på väg till Chicago.

Amtrak har nyligen presenterat en reviderad strategi för att ersätta sina åldrande lok och järnvägsvagnar. Strategin ska möta framtida efterfrågan på högre hastigheter och intercitytåg.Den nya uppdaterade strategin är utformad som en färdplan för att ersätta och komplettera den befintliga vagnsparken fram till 2023. 

Statligt ägda Amtraks vd och koncernchef Joe Boardman kommeterar:

– Denna strategi ger Amtrak en flexibel och anpassningsbar strategi för flotthantering och kommer att ge en förbättrad produkt för att tillfredsställa de förväntningar, önskemål och behov våra kunder har.

Amtrak har redan tilldelat Siemens ett kontrakt värt 466 miljoner dollar för leverans av 70 nya ellok. Enligt tidplanen ska loken levereras under 2014. Amtrak har också beställt 130 nya rälsbussar från CAF USA till ett värde av 298 miljoner dollar. Vissa av dessa kommer att ersätta de äldsta loken i Amtraks flotta, byggda på 40- och 50-talet.