Skånskt utredningsarbete om höghastighetsbana påbörjas

Foto: sxc.hu

Malmö stad påbörjar ett regionalt utrednings- och dialogprojekt tillsammans med Region Skåne och ett flertal andra skånska kommuner. Syftet är att gemensamt komma fram till hur ett höghastighetssystem i Skåne skulle se ut, dess förutsättningar och lösningar.

En skånsk enighet om utbyggnadsstrategin underlättar planeringsprocessen, och arbetet blir en förberedelse inför kommande statliga utredningar. Den kan också utgöra ett underlag för lokala studier.

Utredningen ska fokusera på samhällsutbyggnad och marknad, stationer för höghastighetståg, den regionala persontågstrafiken, utvecklingen av godstrafiken samt förslag till höghastighetssystem. En slutrapport är tänkt att presenteras i februari 2012.

– Den här utredningen är viktig ur ett skånskt, nationellt och skandinaviskt perspektiv. Höghastighetståg förkortar inte bara restiderna utan ökar Skånes och Malmös konkurrenskraft och vidgar arbetsmarknaden, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi ser gärna en första etapp av en höghastighetsbana mellan Markaryd och Hässleholm och vidare till Malmö, Lund och Köpenhamns flygplats, säger Ilmar Reepalu.