DB slår nytt rekord i omsättning

Foto: Deutsche Bahn

Under 2011 ökade Deutsche Bahn AG:s intäkter med 3,5 miljarder euro, en ökning med 10,1 procent jämfört med 2010. Den totala omsättningen nådde ett nytt rekord: 37,9 miljarder euro.

Den övergripande utvecklingen för DB Schenker var god 2011. Landtransporter inom Europa ökade med 18,6 procent förra året, sjöfraktvolymerna ökade med 7 procent medan flygfrakten minskade med 6,2 procent. Intäkterna från lagerverksamheten ökade med 13,5 procent och godsvolymerna på järnväg ökade med 5,8 procent. Även på persontrafiksidan var 2011 ett bra år. DB:s persontrafik på järnväg (exklusive Arriva) ökade med 1,6 procent till ett nytt rekord på 1,98 miljarder resande, en ökning med 0,8 procent till 79,2 miljarder personkilometer.