EU-kommissionen drar Bulgarien inför EG-domstolen

Foto: sxc.hu

EU-kommissionen kommer att vidta rättsliga åtgärder mot Bulgarien för att landet inte genomfört delar av det första järnvägspaketet, (”First Railway Package”). Bulgarien anklagas för att inte ha tillämpat bestämmelserna om att järnvägsbolagen måste betala avgifter för att få tillträde till spårinfrastrukturen på ett korrekt sätt, en grundbult för att garantera fri konkurrens till infrastrukturen.

Syftet med det första järnvägspaketen var att skapa en grund för marknadsöppnande och konkurrens. Direktivet avser speciellt att garantera att infrastrukturförvaltaren står oberoende från järnvägsbolagen.

Bulgarien skulle ha genomfört direktivet redan när landet gick med i EU; den första januari 2007. Efter flera påstötningar från EU-kommissionen, som inte gett något resultat, har EU-kommissionen nu valt att gå den rättsliga vägen.