Nytt ”dammsugartåg” ska städa upp Londons tunnelbana

I Londons tunnelbana kommer ett nytt vakuumsystem – ett ”dammsugartåg” - att tas i drift i syfte att snabba på rengöringen av tunnlar. Tidsvinsten lär vara dramatisk – från två år till två månader.

Det nya ”dammsugarsystemet” kommer enligt tidplanen tas i drift vid slutet av detta år.

Damm och skräp kommer att sugas upp av tåget. Fint damm i tunnlarna är metallrester från kontakten mellan spår och räl. Något som enligt London Underground kan orsaka ”signalfel och störa andra elektriska system”.

För närvarande städar en entreprenör upp tunnlarna manuellt natten, men det tar två år för sex team med sex arbetare vardera för att städa alla tunnlar som tillsammans utgör 181 kilometer eller 45 procent av London Underground totala nätverk på 402 kilometer.

Det nya “städtåget” kommer att bestå av sju vagnar med i varje ände två motorvagnar, byggda 1967 och nyligen utrangerade från Londons tunnelbana. Motorvagnarna har byggts om för att förse vakuumanläggningen med ström. Vakuumanläggningen har byggts av Schörling Kommunal, ett tyskt företag som levererar städsystem för tunnelbanan i Hannover.

Damm och skräp kommer att sugas in av munstycken i en 360 graders ring på vakuumvagnen. På vardera sidan om vakuumvagnen sitter containrar för att samla upp det fina dammet och skräpet. Med manuell rengöring får man bort cirka 150 kilo damm per tunnelkilometer. Vakuumtåget förväntas fyrdubbla den siffran.