"Höghastighetståg för dyrt för Sverige"

Foto: Sese Ingolstadt

Sverige har för liten befolkning för att det ska vara samhällsekonomiskt lönsamt med höghastighetståg. Därför är regeringens strategi att ”vänta och se” den enda rätta. Det står i en rapport som presenteras i dag av Expertgruppen för miljöstudier. Rapportförfattarna som är tre professorer skriver i dag i Svenska Dagbladet att de beräknade intäkterna täcker inte de rörliga kostnader och kan inte alls finansiera investeringskostnaden. Företagsekonomiskt är det en förlust.

Höghastighetståg är också ett förhållandevis dyrt sätt att minska utsläppen, skriver professorerna som sammanfattar sitt debattinlägg med att höghastighetståg kan vara samhällsekonomiskt lönsamma i länder som ligger efter Sverige i miljöarbetet och som har ett större befolkningsunderlag.