Australiskt gruvbolag lägger stor lokorder

Ett EMD-lok. Foto: Marcus Wong

Gruvbolaget BHP Billiton Iron Ore i Australien har gjort en stor beställning på nya lok. Ordern har gått till Downer EDI Limited och avser kombinerade el- och dieseldrivna lok av modellen SD70ACe/LCi. Kontraktet sträcker sig över fem år.

De första loken ska levereras under andra halvåret 2012. Kontraktet har ett värde på 292 miljoner australiska dollar, drygt 2 miljarder svenska kronor, med optioner på ytterligare lok vilket gör att den totala summan kommer att överstiga 400 miljoner dollar.

Loken kommer att tillverkas av EMD, ett dotterbolag till Caterpillar-koncernen. Downer och EMD har arbetat tillsammans i mer än 60 år med att leverera och underhålla tåg i Australien. EMD har världens största flotta av el-diesel-drivna lok.