Tunnelbana under Engelska kanalen?

Kanaltunnelns öppning. Foto: Holger Weinandt

I både England och Frankrike vill de kommuner och regioner som ligger närmast tunneln under Engelska kanalen ha tätare tågtrafik mellan stationerna Ashford, Calais Fréthun och Lille Europe. Regionen Nord-Pas-de-Calais och Kent County bedriver därför lobbying gentemot tågoperatören Eurostar.

Priset för en biljett mellan Ashford och Lille är oftast lika högt som för en biljett mellan Paris och London, trots att avståndet är mycket kortare (76 kilometer jämfört med 492 kilometer).

Projektet att få till stånd en ”metro”-tjänst med högre turtäthet mellan Calais eller Lille i Frankrike och Ashford eller London i England stöds av föreningen Opale Link, en sammanslutning av lokala näringsidkare och verksamheter. Nu ställer sig även Eurotunnel bakom projektet eftersom tunnelkapaciteten bara utnyttjas till 54 procent vad gäller antal passagerare. Franska regeringen har nyligen sagt att också de stödjer projektet och EU-kommissionen har beviljat det ett mindre ekonomiskt stöd.

De brittiska tullreglerna sätter dock käppar i hjulen för projektet, eftersom det tar längre tid att checka in än resan i sig.