Järnväg till Sotjis flygplats invigd

Sotji vid Svarta havet.

En ny järnvägslinje har nyligen invigts mellan de ryska städerna Adler och Sotji, som är värdstad för Vinter-OS 2014. Detta till en kostnad av motsvarande 2,1 miljarder kronor.

Den nya sträckan beräknas ta emot 86 000 passagerare om dagen och 60 procent av alla flygresenärer under Vinter-OS 2014.

Linjen passerar två tunnlar, 164 och 368 meter långa, samt tre broar med en sammanlagd längd av 750 meter. På sträckan finns också en 44 meter lång järnvägsbro över floden Bolsjaya Khirota.

På järnvägen kommer pendeltåg att gå mellan Adler och Sotji. Restiden beräknas till 40 minuter, med ytterligare 10 minuter till Sotjis flygplats.

En modern passagerarterminal har byggts i anslutning till Sotjis järnvägsstation, som bland annat utrustats med taktila indikatorer på en mängd ställen för att synskadade lätt ska kunna orientera sig.  

Tåg ur serien ED4M, utformade för intermodala transporter och speciellt anpassade för att köra i bergig terräng, kommer att trafikera sträckan fram till 2013. Efter 2014 kommer bekvämare Desiro-tåg att sättas in på linjen.