Svensk Kollektivtrafik kritisk mot järnvägs-utredning

Foto: Skånetrafiken

Utredningen om järnvägens organisation kommer inte att lösa järnvägens problem. Förslagen skapar mer byråkrati snarare än att förenkla systemen, anser branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik angående utredningen ”En annan tågordning – bortom järnvägsknuten”.

 – Under nuvarande lagstiftning har branschen dragits med ett antal problem där

vi förväntade oss att utredningen skulle kunna ge skarpa förslag på lösningar. Dessvärre finns inte dessa förslag i utredningen, säger Stefan Sedin, vd för Svensk Kollektivtrafik.

Några av problemen som saknar lösningar är:

- Hur man kommer tillrätta med bristen på kapacitet på spåren

- Bristande punktlighet och pålitlighet för resenärerna

- Rollfördelning och samordning mellan upphandlad och kommersiell trafik

- Ansvarsfördelning för rättigheter för personer med funktionsnedsättningDe föreslagna processerna kommer dessutom att leda till ökad byråkrati. Det blir en väsentligt längre ledtid från det politiska beslutet att utöka trafiken till dess att trafiken börjar rulla, vilket omöjliggör för politiker att genomföra sina förslag under en mandatperiod.

Ett exempel på ökad byråkrati är att regionerna måste ta fram ett separat trafikförsörjningsprogram för varje samarbete med andra aktörer. Dessutom måste de genomföra två samråd per program. Det innebär att kollektivtrafik-myndigheten i Örebro kommer att tvingas skriva tio olika trafikförsörjnings-program under en fyraårsperiod, Västmanland behöver skriva sju och Stockholm fyra olika program.

Sedan 1990, då länstrafiken fick ansvar för den regionala tågtrafiken, har det resandet ökat med 200 procent. Under samma period har antalet personkilometer med fjärrtåg bara ökat med 34 procent.

– Tågresandet har ökat kraftigt i Sverige under de senaste åren genom våra medlemmars medvetna satsningar. Förslagen från statens järnvägsutredare hindrar den positiva utvecklingen av tågresandet, säger Stefan Sedin