Regeringens utredare skeptisk till höghastighetståg

Infrastrukturminister Anna Johansson. Foto: Simon Matthis
Gunnar Alexandersson. Foto: Simon Matthis

I dag överlämnade Gunnar Alexandersson, särskild utredare i Utredningen om järnvägens organisation, slutbetänkandet ”En annan tågordning – bortom järnvägsknuten” till infrastrukturminister Anna Johansson. Det är en gedigen utredning som berör ett stort antal frågor av mycket varierande slag.

– Den berör väldigt många delar. I delar är den väldigt detaljerad, i andra delar överskådlig, sade Anna Johansson på en presskonferens tidigare i dag.

Utredningen tar bland annat upp höghastighetståg. Alexandersson menar att ett införande av höghastighetståg i Sverige är riskfyllt, såtillvida som det är möjligt att man inte får så mycket trafik som man hoppas på.  

På det sätt som höghastighetståg skulle införas i Sverige, med ett öppet marknadstillträde (det vill säga konkurrens på spåren) har inte skett i något annat land, menar Alexandersson.

– Det finns välfungerande system med höghastighetståg i flera länder men då har man planerat för en viss specifik trafik samtidigt som banorna byggts. I vissa fall har man efter några år också kunnat släppa in en konkurrerande operatör, förtydligar Gunnar Alexandersson.

Regionala snabbtåg riskerar för det andra att konkurrera ut höghastighetståg.

– Regionerna planerar snabba regionaltåg som kan vara på plats före höghastighetståg och ta bankapacitet från dem och göra det svårt att köra en effektiv trafik med höghastighetståg, sade Gunnar Alexandersson.

Vad ska vi då med höghastighetståg till, kan man fråga sig. Sammanfattningsvis menar Gunnar Alexandersson att staten inte bör påbörja förhandlingar med kommuner och regioner om medfinansiering av höghastighetsjärnvägar förrän regeringen tagit tydlig ställning till vad stambanorna ska användas till.

Utredaren vill också att Transportstyrelsen ska få en tydligare roll och inte som nu bara vara en ”reaktiv myndighet”.

Han ifrågasätter även lämpligheten i statens ägande av SJ, Green Cargo och Jernhusen bland annat. När det gäller Jernhusen AB sade utredaren:

– Jag har inte sett några motiv till två olika statliga förvaltningar, Trafikverket och Jernhusen, som ofta ligger vägg i vägg.

Han ser gärna att Trafikverket övertar Jernhusens depåer och angränsande verksamhet.

– Det som ska vara ett statligt åtagande bör på sikt tas över av Trafikverket, medan annat bör kunna tas över av andra aktörer på marknaden, förtydligar Alexandersson.

Alexandersson ser också ett behov av en översyn av hela järnvägslagstiftningen. Han talade också om en ”utträngningsprocess” där kommersiella bolag tappar marknadsandelar till förmån för samhällsorganiserad trafik.

– Förutsättningarna för kommersiell trafik är inte tillfredsställande, påpekade Gunnar Alexandersson.