Hur flygplatståget drogs in till stan

Automatbanan i Phoenix. Foto: Bombardier

I Bombardiers senaste nyhetsbrev skriver bolaget om hur den amerikanska staden Phoenix i Arizona fått ett lyft i sitt kollektivtrafiksystem genom att förlänga stadens automatbana från flygplatsen in till staden.  

Förutom San Fransisco och några storstäder i nordöstra delen av landet saknar USA kapacitetstung spårburen kollektivtrafik. Skälen anses vara tradition och allmän skepsis mot offentliga trafikprojekt.

Phoenix i Arizona är en expansiv miljonstad som länge dragits med allt längre restider och trängsel på vägarna. Ett spårtrafiksystem byggdes i centrala staden åren 2005-2008 men integrerades inte fullt ut till snabbväxande förorter.   Lösningen blev både enkel och pragmatisk. Den mycket uppskattade automatbanan Sky Train vid flygplatsen förlängdes in mot staden. Idag används den av 10 000 passagerare dagligen, som kan resa från flyget till stadskärnan på endast 20 minuter. Som en bonus har flygplatsens shoppingcenter blivit tillgängligt även för andra än flygresenärer. 

Källa: Bombardier