APM Terminals och Eskilstuna Logistik inleder samarbete

Eskilstuna kombiterminal. Bild: Eskilstuna Logistik

APM Terminals i Göteborg är nordens största containerterminal och hanterar över 50 procent av alla containrar som transporteras till och från Sverige, där en stor del av godset har Stockholm-Mälarregionen som start- eller målpunkt.- Vi vill ge företag effektiva logistikkoncept och eftersom Eskilstuna är en viktig aktör i regionen är det naturligt att vi inleder ett samarbete för att utveckla gemensamma lösningar, säger Hans Gutsch, Business Development Manager, APM Terminals Gothenburg.

APM Terminals Gothenburg har ett 20-tal anlöp per vecka och är den enda terminalen i Sverige som har kapacitet att ta emot och hantera de största oceangående fartygen. Transporterna till och från terminalen sker till hälften med järnväg vilket ger möjligheter till hållbara godsflöden mellan Göteborg och Eskilstuna.

- Många företag har redan idag valt Eskilstuna som nav för sitt gods, därför är Eskilstuna Kombiterminal den omlastningscentral som hanterar flest containers och trailers i Stockholm-Mälarregionen. Vi ligger bra till i en starkt växande region, kan lätt nå både norra och södra delen av regionen och har en effektiv och säker hantering av gods på terminalen. Dessutom kan vi erbjuda lager med direktansluten järnväg i logistikparken, säger Mikael Jonsson, Logistikchef, Eskilstuna Logistik, och fortsätter: - Vi har under några år haft en förbindelse med Göteborgs hamn 5 dagar i veckan för containertrafik. Beläggningen har ökat, bara i år har TEU ökat med 30 procent jämfört med i fjol och backar vi tillbaka ytterligare ett år, så har det ökat med 50 procent Bevisligen har kunderna uppfattat vilken bra produkt vi har och därför är det ett naturligt steg att söka ett närmare samarbete med Göteborgs hamn och deras operatör APMT för att utveckla produkten och kunna erbjuda en ännu högre service till våra kunder i Mälardalen.

- Genom ett närmare samarbete knyter vi samman containerhamnen i Göteborg, och dess globala nätverk av rederitrafik, med Stockholm-Mälarregionens logistik till ett sammanhållet koncept. Vilket ger stora fördelar för svenskt näringsliv att på ett snabbt och konkurrenskraftigt vis sätt få tillgång till marknaderna ute i världen. Samtidigt kan importen av gods ske på ett effektivt och hållbart sätt via järnväg från Göteborg till Eskilstuna/Stockholm, säger Hans Gutsch, APM Terminals.