Spårarbete stoppar tågtrafiken mellan Göteborg och Alingsås

Göteborgs Central med Alingsåspendeln i bakgrunden. Foto: Christer Wiik

Trafikverket kommer under två perioder i november utföra arbeten på järnvägen mellan Göteborg och Alingsås. Det innebär att trafiken med Västtågen och Alingsåspendeln på sträckan ställs in och ersätts med buss i båda riktningar.

Den första etappen beräknas pågå från den 13 november klockan 22:00 till och med den 16 november klockan 05:00. Den andra etappen beräknas pågå från den 27 november klockan 22:00 till och med den 30 november klockan 05:00.