Göteborgs letar ny leverantör för att rostsanera spårvagnar

Foto: Göteborgs Spårvägar

Nyligen så upphävde Göteborgs stad det tilläggsavtal man tidigare tecknat med italienska spårvagnstillverkaren AnsaldoBreda. Avtalet innebar bland annat att företaget skulle åtgärda de rostskadade spårvagnarna. Göteborgs stad kommer nu att leta efter en ny leverantör för arbetet med att sanera vagnarna.

Göteborgs har köpt totalt 65 spårvagnar från italienska AnsaldoBreda. Vagnarna som levererats mellan 2006 och januari 2013 har haft olika former av brister och produktionsfel, bland annat grava rostskador. Det har medfört att endast 35-40 av vagnarna är i trafik

 - Deras arbete har varit undermåligt och försenat och på så vis inte uppfyllt vad vi har kommit överens om. Därför häver vi nu det tilläggsavtal som vi i augusti varslade om att häva, säger Stefan Eglinger, trafikdirektör vid trafikkontoret i Göteborgs Stad i ett pressmeddelande.

Göteborgs stad kommer nu att leta efter en ny leverantör för arbetet med att sanera vagnarna.– Nu börjar arbetet med att hitta en stabil leverantör för bland annat rostsanering av våra spårvagnar, så att vi kan få vagnarna i trafik så snart som möjligt. Då kan vi också uppfylla målen om god kvalitet i vår kollektivtrafik, säger Stefan Eglinger.

Den aktuella spårvagnsmodellen har i Göteborgs Spårvägar kommit att benämnas M32. Samtliga 65 vagnar har levererats mellan 2006 och januari 2013. Spårvagnarna har allt sedan de levererades varit behäftade med olika former av brister såsom dörrproblem, värme/kyla, förarstolar, sandmatning, buller samt onormalt slitage av hjulringar. Utöver dessa fel uppdagades 2012 grava rostangrepp i yttre plåtar, golvkonstruktion och bärande balkar. Detta ledde till att flertalet vagnar av de först levererade 40 togs ur trafik av säkerhetsskäl.Källor: Göteborgs stad, Göteborgs spårvägar