Bentley Systems ska samordna Crossrail-projektet

Stationen i Paddington. Foto: Chris McKenna

Crossrail, den dubbelspåriga järnvägstunneln som byggs under centrala London, lär vara Europas största anläggningsprojekt. Tunneln går i öst-västlig riktning mot förorterna och kommer 2018-2019 att ersätta de pendeltåg som idag utgår ifrån Paddington och Liverpool Street och istället förbinda dessa genom innerstaden.  Ett så omfattande projekt som Crossrail innebär stora utmaningar när det gäller samordningen av olika entreprenader och etapper.

För att samordna och integrera hela leveranskedjan kommer avancerade informationsmodelleringsverktyg att användas. De kallas ”collaborative BIM” eller samverkans-BIM och är två produkter från företaget Bentley Systems. BIM står för Building Information Modelling.  Projektet går ut på ”motarbetande kulturer” ska ersättas med samverkande diton.  Bentley Systems roll blir att introducera innovativa tekniker i informationsmodelleringen.