Göteborgs Spårvägar i säkerhets-kampanj

Foto: Christer Wiik

Den senaste tiden har Göteborgs Spårvägar haft stora problem med säkerheten, dels finns det personer som åker på spårvagnarnas koppel där vagnarna sitter ihop. Även förare och resenärer i kollektivtrafiken har utsatts för attacker med grön laser som kan ge allvarliga skador. Polisen, Göteborgs stad, Västtrafik och Göteborgs Spårvägar bedriver nu informationsinsatser om vilka konsekvenser koppelåkning och grön laser kan få.

Källa: Göteborgs Spårvägar