Amtrak ökar hastigheten i Michigan

Foto: SPUI

Järnvägsmyndigheten Federal Railroad Administration har gett Amtrak klartecken att öka hastigheten i passagerartrafik i västra Michigan från 152 km/h till 177 km/h. Sträckan som trafikeras av fyra tåg dagligen förbinder Ann Arbour, Detroit och Port Huron med Chicago. Det blir de snabbaste tågen med passagerare i USA vid sidan av Northeast Corridor.

Avtalet gäller en sträcka utrustad med signalsystemet ICTS (Incremental Train Control System). ICTS är en kombination av radiodatakommunikation och GPS-positionering, som överlagrats det existerande signalsystemet för att tillhandahålla automatisk tågkontroll (ATP) och automatiska hastighetsbegränsningar. Systemet ska också garantera att varningssystemen vid plankorsningar fungerar.

Det av GE Transportation System utvecklade systemet testades första gången i mitten av 90-talet.

Amtrak förväntar sig att restiderna på den 155 km långa sträckan mellan Michigan och Indiana kan kortas med i genomsnitt 10 minuter.