VR drar in tågturer i Finland

VR- tåg på stationen i Jyväskylä Foto: Markku Björkman

VR planerar att dra in bland annat sju turer mellan Vasa och Seinäjoki. Flera av de här turerna används av pendlare och kommer drastiskt att försvåra arbetsresorna för de som behöver dem.

VR motiverar sitt beslut med både ekonomi och miljöargument. Kostnaderna för landets ekonomi blir större än de förväntade inbesparingarna, och miljöpåverkan blir också större med ökad persontrafik, konstaterar Österbottens Förbund.

VR meddelade för en dryg månad sen att man drar in flera turer på sträckan Vasa-Seinäjoki och att persontrafiken mellan Seinäjoki och Jyväskylä upphör - en linje som använts bland annat av många studerande i Vasa.

 Att minska på tågtrafiken mellan Vasa och Seinäjoki är kortsiktigt. Det slår Österbottens Förbund, Österbottens handelskammare, Vasek samt kommunerna längs Vasabanan fast i ett ställningstagande.