Nätverket Höghastighetsbanan hoppas på en östlig sträckning

Kommer Växjö att anslutas till en svensk höghastighetsbana? Det är en av de många frågor som kommer att behandlas av Sverigeförhandlingen. Foto: Christer Wiik

Nätverket Höghastighetsbanan har nu lämnat in sina nyttoberäkningar till Sverigeförhandlingen. Detta är de beräkningar som nu ligger till grund för sverigeförhandlarnas arbete framåt och beslutet om det blir en östlig eller västlig sträckning av den höghastighetsjärnväg som i framtiden ska gå mellan Stockholm och Malmö.

 - Det är ett omfattande underlag vi lämnar in, vi kan med detta visa att en östlig sträckning ger bäst nationell nytta och den sammantaget bästa nyttan för Stockholm, Göteborg och Malmö, säger Kristina Thorvaldsson, projektledare för Nätverket Höghastighetsbanan.

Men nyttoberäkningarna visar också på stora samhällsnyttor för Växjö, Älmhult, Kalmar och Karlskrona kommuner:

- Cirka 3000 nya jobb åren 2031-2040 (1900 i Växjö kommun) 

- Näringslivet ökar med 8740 Mkr åren 2031-2040 (5220 Mkr för Växjö kommun) 

 -Över 15 000 nya bostäder I Växjö och Älmhult (12 000 i Växjö kommun, 3800 i Älmhults)

- Markant kortare restider.

- Ökad arbetsmarknad.

- Utvecklingsmöjligheter för Linnéuniversitetet och Blekinge Tekniska högskola.

I januari 2016 kommer sverigeförhandlarna ge en indikation på om det är den östliga eller västliga sträckningen som sverigeförhandlarna valt att gå vidare med. 

Om Nätverket Höghastighetsbanan: Nätverket Höghastighetsbanan består av kommunerna Kalmar, Karlskrona, Nybro, Emmaboda, Lessebo, Växjö, Alvesta, Älmhult och Hässleholm, samt Region Blekinge, regionförbundet i Kalmar län, Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet. Nätverket har gjort ett gemensamt politiskt avstamp för en östlig sträckning och ställt sig bakom en gemensam avsiktsförklaring. Över 600 företag i regionen har skrivit på det upprop som finns på nätverkets hemsida.