"För mig är förtroendet förbrukat"

Anders Åkesson, Centerpartiets ledamot av Trafikutskottet. Foto: Centerpartiet

Vid Trafikutskottets möte den 29 september var det meningen att Karin Svensson-Smith, ordförande i utskottet, skulle reda ut uppgifterna om en offert där ett kinesiskt företag erbjuder sig att bygga snabbtåg rekordsnabbt och 25 miljarder billigare. På mötet framkom att någon offert inte existerar.- För mig är förtroendet förbrukat, men ytterst är det Åsa Romson, Gustav Fridolin och övriga regering som avgör om Karin Svensson-Smith åtnjuter förtroendet att vara ordförande för ett så viktigt utskott, säger Anders Åkesson, Centerpartiets ledamot av Trafikutskottet.

Från början hävdade Karin Svensson-Smith i SVT att Trafikutskottet fått en offert på byggnation av höghastighetsjärnväg. Det visade sig vara felaktigt.

Senare uppgav Svebsson-Smith att offerten istället finns hos Sverigeförhandlingen, vilket dementeras av Sverigeförhandlingen. 

På dagens utskottsmöte diskuterades hanteringen av frågan.- Jag blev inte mycket klokare av dagens utskottsmöte. Det hela är en bisarr historia en härva av felaktiga påståenden och uppgifter som skadar förtroendet för Sveriges Riksdag, sägerAnders Åkesson.

för SVT medger Karin Svensson-Smith att någon offert inte existerar.

- I dagsläget förefaller det inte finnas någon offert, utan hon har sagt att det är någon form av skrivelse som hon tagit emot, läst och kastat bort. Om det är så att hon kastat bort såna handlingar är det oerhört oseriöst och allvarligt, säger Anders Åkesson.