Finlands största flygplats har fått tågförbindelse

Station Flygplatsen på den nybyggda Ringbanan. I och med denna bana har Helsingfors-Vanda flygplats fått järnvägsförbindelser till den finska huvudstaden. Låggolvstågen på Ringbanan är av typen Stadler FLIRT, (Fast, Light, Innovative, Regional Train) Varje tågsätt är 75 meter långt och har plats för 260 sittande resenärer och lika många stående. Ringbanan är dimensionerad för en maxhastighet på 120 kilometer i timmen. Foto: Christer Wiik
Ringbanan förenar Vandaforsens bana via flygplatsen med huvudbanan i Sandkulla i Vanda. Trafikeringen på Ringbanan inleddes i juli 2015. Karta: Liikennevirasto
Station Vandaforsen har byggts om i samband med projekt Ringbanan. Stationen präglas av ljus, den rymliga plattformen är bredare än normalt och taket av glas mitt på plattformen ger även passagerarna regnskydd. Vandaforsens station känns igen på sin orange färg, som återkommer i vindskydden på plattformen samt i gång- och cykelbrons färgsättning. Foto: Christer Wiik

Den finska huvudstadens viktigaste reseplattform mot omvärlden, Helsingfors-Vanda flygplats, har äntligen, likt sina skandinaviska grannar, fått en järnvägsförbindelse till och från centralstationen. Detta tack vare regionaltågssatsningen Ringbanan som öppnades för trafik i somras.

Ringbanan löper mellan Helsingfors-Vanda flygplats och centrala Helsingfors via de två järnvägar som leder in till staden väster respektive öster om citykärnan. Det nya banavsnittet är 18 km långt, varav 8 kilometer löper i tunnel. I dagsläget har banan fått fem nya stationer: Veckal, Kivistö, Aviapolis, Flygpatsen och Leinelä. Men banan har även tre ”sovande” stationer som skulle kunna öppnas i fall det finns framtida behov. Dessa stationsreservationer har gjorts i Petas, Vinikby och Rödsand.

TvärförbindelselänkRingbanan kan ses som både en spårförbindelse till flygplatsen och som en regional stadsbana som kompletterar befintlig järnväg. Med Ringbanan har nu huvudstadens västra och östra förorter fått god järnvägsförsörjning med såväl flygplatsen som centrala Helsingfors. I och med ringfunktionen blir den också en viktig tvärförbindelselänk för norra Helsingforsregionen.

Stadsutveckling i VandaRingbanan ger även goda förutsättningar för stadsutveckling, i synnerhet för Vanda kommun, norr om Helsingfors, där den nya banan passerar. Vanda är med sina drygt 210 000 invånare den fjärde största staden i Finland, men räknas som en del av huvudstadsregionen, likt Finlands näst största stad Esbo, väster om Helsingfors. Enbart i Vandastadsdelen Kivistö kommer det att bland annat byggas bostäder för 30 000 invånare under de närmaste åren, detta alltså som en följd av förbättrade kommunikationer med Ringbanan.

En halvtimmes resa till flygplatsenRingbanans tåg, regionaltågen Stadler Flirt, trafikerar under rusningstid med 10 minuters mellanrum i båda riktningarna och tågen stannar vid samtliga stationer. Restiden från Helsingfors centrum till flygplatsen är cirka 30 minuter, via den västra banan 32 minuter och via den östra 27 min. För den som ska till Helsingfors centrum är det ingen skillnad i vilken riktning man åker. Väntetiden på flygplatsen blir därför högst fem minuter.

Knutpunkt DickursbyEn viktig station i Ringbanan är Dickursby (Tikkurilla). I januari 2015 invigdes här ett nytt resecenter, där alla stambanans fjärrtåg och huvudstadsregionens regionaltåg stannar. Tack vare Ringbanan förbättras också de internationella tågförbindelserna mellan flygplatsen och S:t Petersburg, då dessa tåg också gör uppehåll vid Dickursby. Från denna knutpunkt är restiden cirka 8 minuter till station Flygplatsen.

FaktaRingbanan

  • Banans längd: 18 km, varav 8 kilometer i tunnel
  • 5 nya stationer: Kivistö, Aviapolis, Flygplatsen, Leinelä och Vehkala
  • 3 stationsreservationer: Petas, Vinikby och Rödsan
  • Körs med Sm5-låggolvtåg (Flirt) Tågens beteckningar: I och P
  • Två spår, toppfart 120 km/h
  • Trafikerar under rusningstid med 10 minuters mellanrum i båda riktningarna
  • Totalkostnad cirka 770 miljoner euro