Cowi i norskt tunnelprojekt

Foto: Acciona Ghella

Nu är det klart att Cowi ingår i den spansk-italienska grupp, Acciona Ghella Joint Venture (AGJV), som ska planera merparten av Follobanans järnvägstunnel mellan Oslo S och Ski.

Follobanans tunnel ingår i Norges största transportprojekt och kommer dessutom att bli Nordens längsta järnvägstunnel på omkring 20 kilometer.

Det spanska företaget Acciona Ingenieria, som ansvarar för allt konstruktionsarbete, har inlett samarbete med Cowi om detaljprojektering inom delar av det järnvägstekniska området i Follobanans tunnel.

– Cowi blir AGJV:s första och enda norska samarbetspartner inom rådgivning och projektering på transportområdet, säger Lars Erik Hauer, divisionsdirektör för transportområdet inom Cowi Norge.

Uppdraget omfattar hela projekteringsfasen fram till sommaren 2017.

Den spansk-italienska samarbetsgruppen AGJV vann tidigare i år totalentreprenaden om att få bygga Follobanans tunnel. Det är det största enskilda kontraktet inom järnvägsbyggnad i Norge, och hela kontraktet är värt 8,7 miljarder norska kronor.

Det är också Accionas och Ghellas första projekt i Norge. Förutom arbetet med fyra tunnelborrmaskiner omfattar TBM-kontraktet för tunneln bland annat konventionell sprängning av utrymmen för montering av tunnelborrmaskinerna och av tvärgående förbindelser mellan de två åtskilda tunnelrören (totalt 19,5 kilometer av tunnelns totala längd på 20 kilometer). Totalentreprenaden omfattar också järnvägstekniska installationer i tunneln, som Cowi nu delvis har fått ansvaret för.