Tågsimulator viktig utrustning i lokförarutbildningen

En ny studie visar att simulatorbaserad träning i VTI:s tågsimulator ger goda resultat för blivande lokförare. Bäst resultat visar de som fått varva teori och simulatorträning under studietiden. Bild: VTI

På sikt ska de större järnvägsstråken i Sverige utrustas med det nya EU-gemensamma signalsystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System). Det behövs därför stora insatser framöver för att utbilda Sveriges cirka 3 500 lokförare i det nya systemet. VTI fick uppdraget att utvärdera hur VTI:s egenutvecklade tågsimulator kan användas i sammanhanget och för att studera olika sätt att kombinera teoretisk utbildning med praktisk träning i simulator.

– Återkoppling, både positiv och negativ, är viktiga instrument för en effektiv inlärning. Simulatorer erbjuder stora möjligheter att ge snabb, detaljerad och tydlig återkoppling. Studien visar att både elever och lärare är positiva till simulatorträning som en del av utbildningen, säger Georg Abadir Guirgis, forskningsassistent på VTI.

Järnvägsskolan i Ängelholm, en av de skolor i Sverige som utbildar lokförare, är den enda utbildaren som hittills använt sig av simulatorbaserad träning i grundutbildningen. Inför studien delades eleverna in i grupper för att jämföras. En grupp fick teoretisk utbildning i ERTMS som avslutades med träning i VTI-simulatorn medan en annan grupp under perioden fick varva teorin med simulatorträning. Grupperna fick sedan göra ett teoretiskt prov samt ett praktiskt körprov i simulator.

Eleverna i båda grupperna hade mycket höga resultat på det teoretiska provet, men det visade sig på körprovet att gruppen som varvat teori och simulering, fick signifikant bättre resultat än de som endast avslutade utbildningen med simulatorträning.

I den efterföljande enkäten framkom att eleverna tyckte att det var av stort värde att få testa det man lärt sig teoretisk i simulator, då det ger ett helt annat självförtroende inför verklig körning. Både elever och lärare är mycket positiva till simulatorbaserad utbildning och träning så som den har studerats i detta projekt. Resultaten tyder mycket på att varvad teori och simulatorträning är att föredra, vilket både lärare och elever var överens om.

– VTI har utvecklat ett verktyg för återuppspelning till bilsimulatorer som med fördel skulle kunna anpassas och integreras i VTI:s tågsimulator. På så sätt skulle en elev kunna få se sin körning i repris omedelbart efter ett träningspass och då få möjlighet att studera vad som varit bra och mindre bra under körpasset, avslutar Georg Abadir Guirgis.

FAKTA: ERTMS (European rail traffic management system) är ett EU-gemensamt signalsystem. Det är ett standardiserat säkerhetssystem för järnvägar med syftet att möjliggöra effektiv gränsöverskridande tågtrafik. Trafikverket ansvarar för införandet som beräknas vara fullt infört i Sverige år 2035. Med dagens system, ATC (Automatic train control), måste det bytas lok och förare när gränser passeras. Då ERTMS införts inom EU kan lok och förare passera gränserna utan byten.