Snart skrivs de första kontrakten för Västlänken

Trafikverkets projektchef Bo Larsson. Foto: Live Business Media Group

Trafikverkets planer för Västlänken rullar på som planerat. Anbudsförfrågningar för entreprenaderna har börjat gå ut och de första kontrakten skrivs i början av nästa år. Länsstyrelsen har godkänt järnvägsplanen som nu ligger hos Trafikverket för fastställande.- Vi håller tidsplanen, planen är att arbetet ska komma igång 2018, säger Trafikverkets projektchef Bo Larsson.

Västlänken är en åtta kilometer lång pendeltågförbindelse genom centrala Göteborg, varav sex kilometer går i tunnel.Den ger staden genomgående pendeltågstrafik. Tre nya stationer gör att göteborgarna kan resa enklare, snabbare och med färre byten.

Det är den enskilt största satsningen i Västsvenska paketet och den totala investeringen beräknas till ca 20 miljarder kronor. 2026 ska Västlänken vara klar för trafik.

Västlänken är uppdelad i sex entreprenader:

1. Entreprenad Olskroken

2. Entreprenad Centralen

3. Entreprenad Kvarnberget

4. Entreprenad Haga

5. Entreprenad Korsvägen

6. Entreprenad BEST (gemensam teknik)

- Förfrågan har gått ut till fyra entreprenörer, som har prekvalificerat sig, avseende Olskroken och där räknar vi med att kunna skriva kontrakt i januari 2016.

- I dagarna skickar vi också ut förfrågan avseende Entreprenad Centralen till fem entreprenörer och där hoppas vi kunna skriva kontrakt i april nästa år.

I nuvarande läge är namnen på de företag som prekvalificerat sig och inbjudits att delta i den nu pågående upphandlingen inte offentlig. Men entreprenaderna är så stora att även de största europeiska entreprenadföretagen kan vara intresserade.

- Vår ambition är att inkludera också internationella företag i upphandlingen för Västlänken, säger Bo Larsson.

Fakta: Entreprenad OlskrokenOlskroken är en central ”järnvägsknut” i Göteborg. Här möts fem banor, de flesta i dag i samma plan. Ombyggnaden omfattar cirka 7 kilometer nya ombyggda spår och sammanlagt 17 broar. Arbetet startar 2018 och beräknas vara klart 2023/2024.

Entreprenad CentralenCentralen innebär att bygga Västlänkens Station Centralen med två plattformar och fyra spår och en tunnel. Entreprenaden sträcker sig från bron väster om E6, genom Gullberget, under Skansen Lejonet, och fram till norr om Göteborgs central, där nya Station Centralen kommer att byggas. Vissa delar av Centralen ska vara klar tidigare än övriga Västlänken. Arbetet påbörjas 2018 och beräknas vara klart 2023/2024.

 

Trafikverkets projektchef Bo Larsson. Foto: Live Business Media Group