Mosjøen godsterminal åter i drift

Mosjøen godsterminal. Foto: Björn Sørum

Godsterminalen i norska Mosjøen i Nordland fylke är nu i bruk igen efter flera år utan verksamhet.  - Vi ser ett stort intresse för terminalen från näringslivet, kommuner och politiker i Nordland som tror på en ökning av trafiken, säger Björn Sørum, distriktschef på Nordlandsbanan,

 Efter en serie testtransporter under sommaren införlivas nu Mosjøen i CargoNets terminalnätverk av terminaler.

Källa: Jernbaneverket