Företag vill se bättre omlastnings-möjligheter i Halmstad

Halmstad C. Foto: Christer Wiik

Flera företag i Halmstad saknar lastplatser där de kan lasta gods mellan lastbil och järnväg. Det rapporterar SR P4 Halland, som varit i kontakt med lokala åkerier och kommunföreträdare för att ventilera frågan.

Enligt SR så håller Halmstads kommuns samhällsbyggnadschef, Fredrik Ottosson, med om att det finns behov av en omlastningscentral i Halmstad.

– Vi vill ju att godstransporter ska gå på båt och järnväg. För att det ska fungera så är det viktigt att det finns platser för omlastning, säger han till SR P4 Halland.

Ett lokalt företag som SR varit kontakt med, GN Transport, har fram tills nyligen använt Halmstads hamn för att lasta trailers mellan lastbilar och järnvägsvagnar. Här har företagets kontinentala järnvägspendel gjort stopp, enligt SR.  Men nu har man fått flytta den till Helsingborg. Det beror delvis på att flera nya rederier ska etablera sig i Halmstads hamn och företaget får därför efter årsskiftet inte längre plats där.

Enligt Per-Olof Nilsson, företagets vd, kan man inte flytta tillbaka sin järnvägspendel till Halmstad om det inte finns en omlastningsplats, skriver SR.

– Det är inte bara vårt företag som blir drabbat eller skapar möjligheter. Det finns andra som kan följa vårt exempel och använda järnvägen som ett alternativ, säger Per-Olof Nilsson, vd GN Transport till SR P4 Halland.

Enligt Fredrik Ottosson, bör en omlastningscentral ligga i anslutning till befintliga industrispår och det finns sådana mellan Halmstads hamn och Kistinge. Därför skulle en möjlighet vara att lägga en omlastningscentral där, säger han till SR P4 Halland.