Konsten visar vägen i Citybanan

Karin Törnells konst ska pryda norra mellanplanet och rulltrappan till blå linjens tunnelbana på station Stockholm City. "Andetag och Fotfäste" är skapade av glaspaneler med handmålade strån, vit corian och granitkeramik. Bild: Trafikverket/Karin Törnell

Citybanan öppnar 2017, men redan nu kan allmänheten se illustrationer av de konstverk som kommer att pryda de två stationerna.

Fjorton konstnärer står för den konstnärliga utsmyckningen av Citybanans nya pendeltågsstationer Stockholm City och Stockholm Odenplan. Verken är av helt skilda karaktärer, allt från videokonstverk och skulpturer till målningar och installationer.

Ansvaret för att välja ut och upphandla verken har legat på en grupp representanter från SL och Trafikverkets projekt Citybanan. – Tunnelbanans konst är välkänd och omtalad, och eftersom Citybanans stationer är så intimt kopplade till tunnelbanan kändes det naturligt att föra ner konsten även hit, säger Kjell Werner, arkitekt på Trafikverkets projekt Citybanan. Jag tror att valet av konst och omsorgen i gestaltningen kommer att gillas av resenärer i många år framöver.

Ambitionen har varit att välja konst som är engagerande och tankeväckande. Den ska vara minnesvärd för tillfälliga besökare och intressant att vistas i för återkommande resenärer. Konsten har dessutom i uppgift att underlätta orienterbarheten. Med andra ord ska den hjälpa resenärerna att hitta rätt i stationernas underjordiska förbindelsegångar.

FaktaCitybanan invigs 2017. Då öppnar de två nya pendeltågsstationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan med konstverken på plats.Sedan 2 september kan resenärer se illustrationer av verken på T-Centralens tunnelbanestation, vid rullbandet till blå linjens tunnelbana.