Underhållsarbete i Västmanland

Tillberga, med drygt 2 000 invånare, är en tätort i Västerås kommun, strax norr om centralorten. Foto: Henrik Sendelbach

För att hålla en hög trafiksäkerhet och bättre komfort för resenärerna underhåller Trafikverket nu sträckan Ransta-Tillberga i Västmanlands län, genom att bland annat byta ut sliprar och göra spårriktning.

Underhållet görs i förebyggande syfte för att järnvägen ska vara robust och säker att köra persontåg i 70 km/h på sträckan fram till att ett spårbyte görs.

Arbetet inleddes under vecka 33 och intensifierades under vecka 34-35 då arbetet bedrivs dygnet runt. Hela underhållsprojektet beräknas bli klart vecka 37, enligt Trafikverket.

Under tiden underhållsarbetet pågår kommer spåren delvis trafikeras och vissa tider kommer det att gå mycket arbetsmaskiner på spåren.

Källa: Trafikverket