Inställda tåg mellan Ronneby–Karlskrona

Karlskrona station. Foto: Christer Wiik

Sedan 17 augusti och fram till den 6 september är alla tåg Ronneby–Karlskrona inställda. Bussar ersätter. Orsaken är bygget av en ny gång- och cykeltunnel i Bergåsa.

Källa: Skånetrafiken