Upprustad station i Oslos pendeltågsnät

Steinberg station, väster om Oslo. Foto: Njål Svingheim
Pendel- och regionaltågsnätet i Osloregionen. Karta: Wikipedia

Den lilla orten Steinberg, väster om Drammen i Buskerud fylke i södra Norge, har nu rustats upp med bland annat en ny huvudplattform, nya gångtunnlar och övergångsbroar. Steinberg är en station i Oslos pendeltågsnät, linje L12/450, som sträcker sig mellan Kongsberg-Oslo S-Gardermoen-Eidsvoll. 

Källa: Jernbaneverket