Trafikavstängning på grund av arbetet med Tvärbanans Sicklagren

Sickla station på Saltsjöbanan. Foto: Christer Wiik

Nu pågår arbetet med att förlänga Stockholms snabbspårväg, Tvärbanan, från Hammarby sjöstad till Sickla i Nacka kommun. Här etableras en ny knutpunkt för Tvärbanan, Saltsjöbanan, busstrafiken och på sikt den nya tunnelbanan.

I juni 2015 påbörjades sprängningsarbetena i berget mot den nya ändhållplatsen vid Sickla station. Bergsprängningen pågår i området i fyra månader. Det finns vibrationsmätare på intilliggande hus för att säkerställa att vibrationerna i berget inte överskrider gränsvärdena. 

Infarten från Värmdövägen till Sickla Industriväg stängs av för fordon från 17 augusti 2015 och elva månader framåt för att kunna arbeta med Tvärbanans förlängning till Sickla. Bilister kan under avstängningen köra in på Sickla Industriväg från Järlaleden.

Gång- och cykeltrafikanter påverkas inte av avstängningen utan kan nå Sickla Industriväg från båda hållen. Det intilliggande parkeringshuset når man från Järlaleden, via Sickla Industriväg. Fyra busshållplatser belägna på Sickla Industriväg stängs under byggtiden. Dessa bussar stannar vid hållplatserna på Järlaleden och Värmdövägen istället. Tvärbanans förlängning avlastar Slussen under byggtiden och skapar förutsättningar för hållbart resande på lång sikt. Trafikstart planeras till hösten 2017. 

 

Källor: Nacka kommun, Stockholms läns landsting