Georgiska järnvägen sänker tullar på gods

Foto: Georgiens järnvägar

Georgiens statliga järnvägar sänker sina inhemska tullar och exporttullar för att öka konkurrenskraften för georgiska produkter och bidra till att stärka landets ekonomi.

I somras har tullar på alla typer av torra varor samt containerfrakter sänkts med 20 procent, meddelar Georgiens järnvägar. Förhoppningen är att beslutet som tagits inom godstrafiken ska öka georgiska produkters konkurrenskraft och produktionsvolymer.