Svensk statssekreterare deltar på konferens om höghastighetståg i Japan

Tågserie från japanska höghastighetskonceptet Shinkansen. Foto: Wikipedia

Anna Johanssons statssekreterare Erik Bromander är nu på plats på höghastighetskonferensen UIC World congress on High Speed Rail, som äger rum i Tokyo den 7-11 juli.

Under våren genomförde infrastrukturministern en främjanderesa till Japan för att lära mer inför byggnationen av våra egna planerade höghastighetsbanor i Sverige. Nu tar Erik Bromander vid för att stärka och bibehålla det svensk-japanska utbytet på järnvägsområdet.

Under besöket kommer Erik Bromander också att provåka det japanska snabbtåget Shinkansen och träffa Mitsubishi Electric för att tala om Sveriges höghastighetsprojekt och om den svenska järnvägsmarknaden.

Källa: Regeringen